Zon op K&N
Voor niks gaat de zon op!

Zon op K&N Coöperatie U.A.Coöperatie Zon op Kerschoten en de Naald (in het kort K&N) heeft als doel (zoals in de statuten beschreven): -- Stimuleren van het gebruik van zonne-energie; -- Op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten - behoeve van leden, alles in de ruimste zin. Dit willen we bereiken door (eveneens in de statuten opgenomen): --Geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie; --het uitoefen en van een bedrijf ten behoeve van de leden; --Verwerving, oprichting en exploitatie van een of meer zonne-energiesystemen, dan wel windmolens, dan wel duuzame gas- of warmte installaties -- Financieren van toepassingen voor het gebruik van duuzame energiebronnen; Deze tekst is een uitsnede uit artikel 2 van de statuten.

Zon op K&N Coöperatie U.A. heeft tot doel zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met en voor mensen die in de omgeving van onze coöperatie wonen.

Wilt u contact opnemen met de Zon op K&N Coöperatie U.A.? Stuur ons een bericht.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe geschikte locaties voor projecten voor onze en/of zuster coöperaties. Heeft u mogelijk een locatie beschikbaar waar meer dan 100 zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Stuur ons een bericht.

Gebruikersportaal voor leden

Zon op K&N Coöperatie U.A. maakt gebruik van de diensten van ZonMonitor.nl. Hieronder vindt u een overzicht van onze projecten.

Projecten

Apeldoorn De Groene Hoven


Er staan 140 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 11-11-2016 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 35.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 217.836 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 121.117 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren van de opbrengsten via teruggave van de energiebelasting of Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking en/of de verkoop van de opgewekte stroom.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn De Groene Hoven
Totale productie afgelopen 30 dagen: 782 kWh
CO2 besparing: 435 kg


Gerealiseerd met project: Apeldoorn De Groene Hoven
Totale productie afgelopen 12 maanden: 38.162 kWh
CO2 besparing: : 21.218 kg


Jaar opbrengsten Apeldoorn De Groene Hoven
Jaar Opbrengst Opbrengst per certificaat (140)
2016 1.124 kWh 8 kWh
2017 34.294 kWh 245 kWh
2018 38.784 kWh 277 kWh
2019 35.858 kWh 256 kWh
2020 36.187 kWh 258 kWh
2021 33.426 kWh 239 kWh
2022 38.162 kWh 273 kWh

Apeldoorn Zon op Robur


Er staan 224 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 03-05-2019 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 57.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 227.117 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 126.277 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren van de opbrengsten via teruggave van de energiebelasting of Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking en/of de verkoop van de opgewekte stroom.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn Zon op Robur
Totale productie afgelopen 30 dagen: 1.329 kWh
CO2 besparing: 739 kg


Gerealiseerd met project: Apeldoorn Zon op Robur
Totale productie afgelopen 12 maanden: 62.023 kWh
CO2 besparing: : 34.485 kg


Jaar opbrengsten Apeldoorn Zon op Robur
Jaar Opbrengst Opbrengst per certificaat (228)
2019 45.939 kWh 201 kWh
2020 61.734 kWh 271 kWh
2021 57.421 kWh 252 kWh
2022 62.023 kWh 272 kWh

Zon op K&N Coöperatie U.A.Totale productie sinds 11-11-2016 : 444.953 Kwh.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op K&N Coöperatie U.A.
Totale productie sinds 11-11-2016: 444.953 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 247.394 kg

Mail naar info@zonopken.nl voor meer informatie.