Zon op K&N
Voor niks gaat de zon op!

Zon op K&N Coöperatie U.A.Coöperatie Zon op Kerschoten en de Naald (in het kort K&N) heeft als doel (zoals in de statuten beschreven): -- Stimuleren van het gebruik van zonne-energie; -- Op duuzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten - behoeve van leden, alles in de ruimste zin. Dit willen we bereiken door (eveneens in de statuten opgenomen): --Geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie; --het uitoefen en van een bedrijf ten behoeve van de leden; --Verwerving, oprichting en exploitatie van een of meer zonne-energiesystemen, dan wel windmolens, dan wel duuzame gas- of warmte installaties -- Financieren van toepassingen voor het gebruik van duuzame energiebronnen; Deze tekst is een uitsnede uit artikel 2 van de statuten.

Zon op K&N Coöperatie U.A. heeft tot doel zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met en voor de inwoners van de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten in ontwikkeling en alle gerealiseerde projecten.

Wilt u contact opnemen met de Zon op K&N Coöperatie U.A.? Stuur ons een bericht.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe geschikte locaties voor onze projecten. Heeft u mogelijk een locatie beschikbaar waar meer dan 60 zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Stuur ons een bericht.

Gebruikersportaal voor leden

Zon op K&N Coöperatie U.A. is lid van Zon op Nederland coöperatie UA.

Projecten

Apeldoorn De Groene Hoven


Er staan 140 panelen op het dak van Vve MFC De Groene Hoven. De installatie wekt sinds 11-11-2016 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 35.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 144.597 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 79.528 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Zon op Nederland begeleidt Zon op K&N Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn De Groene Hoven
Totale productie sinds 11-11-2016: 144.597 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 79.528 kg

Zon op K&N Wachtlijst


Dit is de wachtlijst voor projecten van Zon op K&N Coöperatie U.A..

Als u zich niet kunt inschrijven op een van onze projecten, kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er een plek in een project beschikbaar is, of een nieuw project wordt gestart, wordt u geïnformeerd.

Wilt u zich aanmelden voor de Wachtlijst?
Klik dan hier

Apeldoorn Zon op Robur


Er staan 224 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 03-05-2019 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 57.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 104.875 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 57.681 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Zon op Nederland begeleidt Zon op K&N Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn Zon op Robur
Totale productie sinds 03-05-2019: 104.875 kWh
Totale CO2 besparing sinds 03-05-2019: 57.681 kg

Zon op K&N Coöperatie U.A.Totale productie sinds 11-11-2016 : 249.472 Kwh.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op K&N Coöperatie U.A.
Totale productie sinds 11-11-2016: 249.472 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 137.210 kg

Mail naar info@zonopken.nl voor meer informatie.