Zon op K&N
Voor niks gaat de zon op!

Zon op K&N Coöperatie U.A.Coöperatie Zon op Kerschoten en de Naald (in het kort K&N) heeft als doel (zoals in de statuten beschreven): -- Stimuleren van het gebruik van zonne-energie; -- Op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten - behoeve van leden, alles in de ruimste zin. Dit willen we bereiken door (eveneens in de statuten opgenomen): --Geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie; --het uitoefen en van een bedrijf ten behoeve van de leden; --Verwerving, oprichting en exploitatie van een of meer zonne-energiesystemen, dan wel windmolens, dan wel duuzame gas- of warmte installaties -- Financieren van toepassingen voor het gebruik van duuzame energiebronnen; Deze tekst is een uitsnede uit artikel 2 van de statuten.

Zon op K&N Coöperatie U.A. heeft tot doel zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met en voor de inwoners van de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten in ontwikkeling en alle gerealiseerde projecten.

Wilt u contact opnemen met de Zon op K&N Coöperatie U.A.? Stuur ons een bericht.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe geschikte locaties voor onze projecten. Heeft u mogelijk een locatie beschikbaar waar meer dan 60 zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Stuur ons een bericht.

Gebruikersportaal voor leden

Zon op K&N Coöperatie U.A. maakt gebruik van de diensten van ZonMonitor.nl.

Projecten

Apeldoorn De Groene Hoven


Er staan 140 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 11-11-2016 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 35.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 214.364 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 119.186 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren van de opbrengsten via subsidies en/of de stroomverkoop door Zon op K&N Coöperatie U.A..

ZonMonitor.nl ondersteunt Zon op K&N Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn De Groene Hoven
Totale productie tot op heden: 214.364 kWh
Totale CO2 besparing: 119.186 kg


Gerealiseerd met project: Apeldoorn De Groene Hoven
Totale productie sinds 11-11-2016: 214.364 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 119.186 kg


Jaar opbrengsten Apeldoorn De Groene Hoven
Jaar Opbrengst Opbrengst per certificaat (140)
2016 1.124 kWh 8 kWh
2017 34.294 kWh 245 kWh
2018 38.784 kWh 277 kWh
2019 35.858 kWh 256 kWh
2020 36.187 kWh 258 kWh
2021 33.426 kWh 239 kWh
2022 34.690 kWh 248 kWh

Apeldoorn Zon op Robur


Er staan 224 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 03-05-2019 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 57.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 221.678 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 123.253 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren van de opbrengsten via subsidies en/of de stroomverkoop door Zon op K&N Coöperatie U.A..

ZonMonitor.nl ondersteunt Zon op K&N Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn Zon op Robur
Totale productie tot op heden: 221.678 kWh
Totale CO2 besparing: 123.253 kg


Gerealiseerd met project: Apeldoorn Zon op Robur
Totale productie sinds 03-05-2019: 221.678 kWh
Totale CO2 besparing sinds 03-05-2019: 123.253 kg


Jaar opbrengsten Apeldoorn Zon op Robur
Jaar Opbrengst Opbrengst per certificaat (228)
2019 45.939 kWh 201 kWh
2020 61.734 kWh 271 kWh
2021 57.421 kWh 252 kWh
2022 56.584 kWh 248 kWh

Zon op K&N Coöperatie U.A.Totale productie sinds 11-11-2016 : 436.042 Kwh.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op K&N Coöperatie U.A.
Totale productie sinds 11-11-2016: 436.042 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 242.439 kg

Mail naar info@zonopken.nl voor meer informatie.