Zon op K&N
Voor niks gaat de zon op!

Zon op K&N Coöperatie U.A.Coöperatie Zon op Kerschoten en de Naald (in het kort K&N) heeft als doel (zoals in de statuten beschreven): -- Stimuleren van het gebruik van zonne-energie; -- Op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten - behoeve van leden, alles in de ruimste zin. Dit willen we bereiken door (eveneens in de statuten opgenomen): --Geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie; --het uitoefen en van een bedrijf ten behoeve van de leden; --Verwerving, oprichting en exploitatie van een of meer zonne-energiesystemen, dan wel windmolens, dan wel duuzame gas- of warmte installaties -- Financieren van toepassingen voor het gebruik van duuzame energiebronnen; Deze tekst is een uitsnede uit artikel 2 van de statuten.

Zon op K&N Coöperatie U.A. heeft tot doel zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met en voor de inwoners van de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten in ontwikkeling en alle gerealiseerde projecten.

Wilt u contact opnemen met de Zon op K&N Coöperatie U.A.? Stuur ons een bericht.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe geschikte locaties voor onze projecten. Heeft u mogelijk een locatie beschikbaar waar meer dan 60 zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Stuur ons een bericht.

Gebruikersportaal voor leden

Zon op K&N Coöperatie U.A. maakt gebruik van de diensten van Zon op Nederland.

Projecten

Apeldoorn De Groene Hoven


Er staan 140 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 11-11-2016 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 35.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 192.990 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 107.302 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren van de opbrengsten via subsidies en/of de stroomverkoop door Zon op K&N Coöperatie U.A..

Zon op Nederland ondersteunt Zon op K&N Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn De Groene Hoven
Totale productie sinds 11-11-2016: 192.990 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 107.302 kg


Jaar opbrengsten Apeldoorn De Groene Hoven
Jaar Opbrengst Opbrengst per certificaat (140)
2022 13.316 kWh 95 kWh
2021 33.426 kWh 239 kWh
2020 36.187 kWh 258 kWh
2019 35.858 kWh 256 kWh
2018 38.784 kWh 277 kWh
2017 34.294 kWh 245 kWh

Apeldoorn Zon op Robur


Er staan 224 panelen op het dak. De installatie wekt sinds 03-05-2019 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 57.000 kWh worden opgewekt. In totaal is er al 186.259 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 103.560 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren van de opbrengsten via subsidies en/of de stroomverkoop door Zon op K&N Coöperatie U.A..

Zon op Nederland ondersteunt Zon op K&N Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Gerealiseerd met project: Apeldoorn Zon op Robur
Totale productie sinds 03-05-2019: 186.259 kWh
Totale CO2 besparing sinds 03-05-2019: 103.560 kg


Jaar opbrengsten Apeldoorn Zon op Robur
Jaar Opbrengst Opbrengst per certificaat (228)
2022 21.165 kWh 93 kWh
2021 57.421 kWh 252 kWh
2020 61.734 kWh 271 kWh
2019 45.939 kWh 201 kWh

Zon op K&N Coöperatie U.A.Totale productie sinds 11-11-2016 : 379.249 Kwh.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op K&N Coöperatie U.A.
Totale productie sinds 11-11-2016: 379.249 kWh
Totale CO2 besparing sinds 11-11-2016: 210.862 kg

Mail naar info@zonopken.nl voor meer informatie.