Opbrengsten november 2019

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst in november jl. was 839 kWh. Dit is iets minder dan verwacht op basis van de zoninstraling in Deelen (dat was 879 kWh).
Hiermee verwachten we dat de jaaropbrengst voor 2019 op 35.202 kWh komt. Dit is circa 251 kWh/certificaat en dat leidt tot een verwachte teruggave van energiebelasting van circa € 30,00 per certificaat.

Zon op Robur
De opbrengst in november jl. was 1.466 kWh. Dit is iets minder dan verwacht op basis van de zoninstraling in Deelen (dat was 1.673 kWh).
Hiermee verwachten we dat de jaaropbrengst eind 2019 op 44.815 kWh komt. Dit is circa 196 kWh/certificaat en dat leidt tot een verwachte teruggave van energiebelasting van circa € 23,45 per certificaat.

De opbrengsten zijn zoals verwacht op beide daken. De opbrengstcijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de Slimme Meter data en wijkt af van de omvormerdata die je in de app kunt zien.