Opbrengsten januari 2020

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst in januari 2020 was 553 kWh, meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (was 576 kWh)
Kabelverliezen 2020: 1,0% tot en met januari 2020.

Te verwachten jaaropbrengst 2020: 35.633 kWh = 254,52kWh/certificaat = € 30,09 per certificaat.

Zon op Robur

De opbrengst in januari 2020 was 1.003 kWh, minder dan verwacht op basis van de  zoninstraling Deelen (was 1.069 kWh). Kabelverliezen 2020: 1,95% tot en met januari 2020.

Te verwachten jaaropbrengst 2020: 67.759 kWh = 297,19 kWh/certificaat = € 35,13/certificaat.

Vergelijking Zon op Robur / Zon op DGH

In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start in mei 2019 3.379 kWh minder dan op basis van het regressiemodel van Zon op DGH mag worden verwacht.
Het grootste deel hiervan, namelijk ca. 2.325 kWh, komt voor rekening van de defecte omvormer in de maanden juni en juli. Na aftrek hiervan blijft circa  1.054 kWh (= ca. 2,1%) over. Dit verschil kan worden verklaard door het verschil in locatie, de andere hellingshoek van de tribune, een lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het tribunedak én onnauwkeurigheid van het regressiemodel

Conclusie

Beide daken functioneren volgens de verwachting.
De kabelverliezen zijn lager dan de maximaal toegestane waarde.