Opbrengsten februari 2020

De stormachtige februarimaand was gunstig voor de opbrengst aan windenergie. Toch zitten de opbrengsten van de zonnepanelen op Zon op De Groene Hoven over en van Zon op Robur net tegen de regressielijn.

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst in februari 2020 was 1.054 kWh (meer dan verwacht o.b.v. zoninstraling Deelen: 1.041 kWh). De kabelverliezen zijn 4,0% tot en met februari 2020.

De te verwachten jaaropbrengst voor 2020 is 35.309 kWh. Per certificaat wordt dit nu geschat op 252,21 kWh respectievelijk € 29,82.

Zon op Robur

De opbrengst in februari 2020 was 1.772 kWh (minder dan verwacht o.b.v. zoninstraling Deelen: 1.980 kWh). De kabelverliezen zijn 4,85% tot en met februari 2020.

De te verwachten jaaropbrengst voor 2020 is 66.906  kWh. Dit is 293,45 kWh respectievelijk € 34,89 per certificaat.

Conclusie

Beide daken functioneren volgens de verwachting.
De kabelverliezen zijn iets hoger dan de maximaal toegestane waarde. Dit wordt veroorzaakt door het sterk wisselende belastingspatroon en de lage opwekvermogens.