Teruggave energie belasting 2019

2019 ligt al weer even achter ons. Op basis van uw deelname (certificaten) in Zon op Robur en/of Zon op De Groene Hoven mag u restitutie energiebelasting verwachten. Doorgaans sturen de leveranciers in deze tijd de creditnota en crediteren het bedrag naar uw rekeningnummer dat bij de leverancier bekend is.
Let op: de meeste leveranciers nemen de restitutie niet op in de jaarafrekening. De energierekening loopt meestal van voorjaar-voorjaar, terwijl de restitutie energiebelasting over een kalenderjaar gaat!

Hieronder lichten we een en ander toe en kunt u bepalen hoeveel restitutie u over 2019 tegemoet kunt zien.

Hoe zit het ook al weer?

De regeling verlaagd tarief biedt de mogelijkheid om de energiebelasting terug te krijgen. Die belasting betaalt u over de inkoop van elektriciteit in uw huishouden per kWh. Door uw deelname in één Postcoderoosproject wordt een evenredig deel van de opwekking aan de deelnemer toegerekend. U krijgt restitutie van energiebelasting op basis van uw evenredige deel.

Best ingewikkeld, aan de hand van een voorbeeld blijkt het niet zo moeilijk. Stel een installatie wekte in 2019 10.000 kWh op en er zijn 50 certificaten uitgegeven. Per certificaat wordt dus 200 kWh toegewezen. Een deelnemer met 5 certificaten krijgt 1000 kWh toegewezen. Dus over 1000 kWh die de deelnemer thuis heeft ingekocht in 2019 wordt de energiebelasting gerestitueerd. Het tarief energiebelasting over 2019 was €0,1193/kWh. Zodoende krijgt de deelnemer in dit voorbeeld (1000kWh*€0,1193 =) €119,30 retour. De verrekening vindt plaats via de energieleverancier.

Nu de echte sommetjes van onze projecten:

De Groene Hoven

De installatie op de Groene Hoven heeft in 2019 35.858 kWh teruggeleverd. Per certificaat (er zijn er 140 uitgegeven) is dat 256,1 kWh. Het energiebelastingstarief elektriciteit kleinverbruik was € 0,1193/kWh. Zodoende zal de restitutie over 2019 voor Zon op de Groene Hoven ruim € 30 per certificaat zijn.

Robur

De installatie op de Robur daken heeft in de periode begin mei t/m 31 december 2019 45.939 kWh teruggeleverd. Per certificaat (er zijn er 228 uitgegeven) is dat 201,4 kWh. Het energiebelastingstarief elektriciteit kleinverbruik was € 0,1193/kWh. Zodoende zal de restitutie over 2019 voor Zon op Robur ruim € 24 per certificaat zijn.

Bereken uw eigen verwachte teruggave

Als u het bedrag per certificaat vermenigvuldigt met het aantal certificaten waarmee u deelneemt in een of beide projecten, dan weet u welke creditering u mag verwachten. 

Let wel: restitutie energiebelasting kan alleen maar over betaalde belasting. Dus als uw evenredig deel (in kWh) groter is dan uw inkoop thuis, dan is uw recht niet groter dan de betaalde energiebelasting over uw inkoop thuis. In Nederland wordt nu eenmaal niet betaalde belasting niet terugbetaald …