Opbrengsten april 2020

Ook april 2020 was een zonnige maand met een uitstekende maandopbrengst voor beide installaties.

Zon op De Groene Hoven
De opbrengst in april 2020 is 5.370 kWh, een stuk meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (5.086 kWh). De kabelverliezen van januari t/m april 2020 zijn 2,7%.

De te verwachten totale jaaropbrengst voor 2020 is 37.025 kWh. Per certificaat is het 264,461 kWh respectievelijk € 31,26.

Zon op Robur

De opbrengst in april 2020 is 9.162 kWh; zoals we vaker zien minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen (9.662 kWh). Door een kleine storing, uitval van een omvormer op 29 april, is dit circa 150 kWh lager dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen. De kabelverliezen van januari tot met met april zijn 3,5%.

De te verwachten totale jaaropbrengst voor 2020 is 68.560 kWh. Per certificaat is het 300,703 kWh respectievelijk € 35,55


Vergelijking Zon op Robur / Zon op De Groene Hoven
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start op 3 mei 2019, een jaar geleden!, 5.244 kWh minder dan verwacht op basis van het regressiemodel van Zon op DGH.
In juni en juli 2019 was er circa 2.325 kWh opbrengstverlies door de defecte omvormer. Na aftrek hiervan blijft circa 2.919 kWh over; circa 4,2% van het verschil, t.o.v. Zon op DGH, tussen beide daken.

Dit verschil kan worden verklaard door verschil in locatie, de andere hellingshoek van het tribunedak, een lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het tribunedak, de storing bij Zon op Robur op 29 april 2020 en onnauwkeurigheid van het regressiemodel