Postcode regeling wordt vervangen, maar niet voor ons

Op 25 mei jl. heeft Minister Wiebes een brief met het onderwerp “Stimulering van energie-coöperaties” aan de kamer gestuurd. Deze brief handelt met name over de wijzigingen in de postcode regeling of formeler: de regeling verlaagd tarief.

De belangrijkste mededeling in de brief voor ons is dat met ingang van 2021 een nieuwe regeling start en dat bestaande projecten onder de huidige regeling door draaien. Het ‘grote idee’ achter de verandering is dat stimulering van energiecoöperaties obv. de huidige fiscale regeling (teruggave energiebelasting) te vervangen voor een exploitatie subsidie. In dit bericht gaan we niet in op de nieuwe regeling maar op de impact voor onze projecten.

Er verandert niet(s) veel

Energie Samen, de Nederlandse koepel van energie coöperaties, waar wij lid van zijn, heeft in het overleg met de overheid onze belangen verdedigd. Er is aangedrongen op een overgangsregeling, waarin projecten onder de huidige regeling (zoals Zon op DGH en Robur en nog honderden andere projecten) over kunnen stappen naar de nieuwe regeling. Helaas bleek dit niet praktisch uitvoerbaar, dus blijven wij zitten waar we zitten met onze huidige projecten: de 15 jarige beschikkingen die we van de belastingdienst hebben gekregen blijven van kracht.

Wat echter wél verandert in de huidige regeling is dat als een lid verhuist naar een woning buiten de roos zijn rechten behouden blijven. De postcode die het lid bij aanvang deelname heeft geldt en de panelen hoeven dus niet verhandeld te worden.

Duidelijkheid tarief energiebelasting

De verandering betekent dat deelnemers blootgesteld blijven aan het gekende financiële risico die verlaging van de energiebelasting met zich meebrengt. De trend van deze belasting op elektriciteit is ‘zuidelijk’ (neerwaarts), waardoor er jaarlijks (relatief tegen het aantal de zonuren) een beperkte afname is van uw teruggave. Daarmee neemt dus ook uw rendement op uw investering af. Het verloop van de energiebelasting op elektriciteit is vastgelegd in de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord. In de bijgaande tabel staat de restitutie van energiebelasting voor postcoderoos deelnemers, sinds het begin van de regeling in 2014 tot en met 2028. De tariefswijzigingen in de jaren 2014-2020 werden jaarlijks vastgesteld in de belastingwet. Nu biedt de overheid inzicht in het tarief verloop voor de komende jaren. Over de periode 2021-2028 is de gemiddelde verlaging van de energiebelasting 3% per jaar, naar onze mening een overzichtelijk verlies van rendement, voor een gekend risico.

Vooruitkijken

Daarmee kunt u zelf vooruitkijken wat de te verwachten opbrengsten zijn.

Een certificaat op de Groene Hoven (ZoD) brengt 250kWh per jaar op en op het Roburdak ZoR) 300kWh. Uiteraard is de werkelijke opbrengst afhankelijk van de zoninstraling en kan dus afwijken van de hier veronderstelde 250 en 300kWh. Om de restitutie energiebelasting voor de komende jaren te berekenen gaat u als volgt te werk:

  • Zon op DGH:
    (aantal certificaten) * 250kWh * (het bedrag in de laatste kolom voor het betreffende jaar)
  • Zon op Robur:
    (aantal certificaten) * 300kWh * (het bedrag in de laatste kolom voor het betreffende jaar)

Tot zover het geld, ondertussen blijven onze installaties natuurlijk elektriciteit oogsten uit de zon en zo dragen we bij aan duurzame opwekking en de energietransitie!