Jaaropbrengsten 2020

Zon op De Groene Hoven

De opbrengst voor het kalenderjaar 2020 is 36.187 kWh; meer dan verwacht op basis van de zoninstraling op weerstation Deelen (onze referentie), dat was 35.583 kWh. We houden rekening met systeem- en kabelverliezen van 2,6% gemiddeld over het jaar. In de zomers zijn de kabelverliezen groter dan in de donkere maanden.

Deze energieopbrengst leidt tot een te  verwachten teruggave per certificaat ‘De Groene Hoven’ van  € 30,56 per certificaat.  We zijn in afwachting van de uiteindelijke afrekening door Greenchoice – de afnemer van onze energie – en verwachten minimale afwijkingen van bovenstaande verwachtingen. De cijfers zijn op basis van de gegevens uit onze Slimme Meter.

Uw energieleverancier bevestigt het exacte bedrag per certificaat bij de jaarafrekening, meestal in het voorjaar. Dit gebeurt aan de hand van de verstrekte informatie in ons administratief systeem (ledenportaal op www.zonopken.nl). Het is belangrijk dat uw gegevens correct in ons systeem staan, even controleren dus!

Zon op Robur

De opbrengst voor het kalenderjaar 2020 is 61.734 kWh. Dit is – zoals gebruikelijk – minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen 65.682 kWh. Ook blijft de opbrengst iets achter bij de verwachting die nog (deels) gebaseerd is op het regressiemodel van Zon op DGH.

De kabelverliezen zijn gemiddeld 3,5% over het kalenderjaar 2020. Deze energieopbrengst leidt tot een te  verwachten teruggave per certificaat ‘Zon op Robur’ van € 32,01. De uiteindelijke afrekening door Greenchoice – de afnemer van onze energie – verwachten we in de loop van het voorjaar en wijkt waarschijnlijk minimaal af van bovenstaande cijfers uit onze Slimme Meter.

Vergelijking Zon op Robur / Zon op DGH
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start 8.953 kWh minder dan op basis van het regressiemodel van Zon op DGH mag worden verwacht.
Daarvan komt circa 2.325 kWh voor rekening van de defecte omvormer in mei t/m juli 2019. Na aftrek hiervan blijft het verschil tussen beide daken 7.112 kWh c.q. circa 6,1% ten opzichte van Zon op DGH.
Dit verschil kan worden verklaard door:

  • verschil in locatie
  • het tribunedak heeft een andere hellingshoek (dit geldt voor 2/3 van de panelen)
  • een lichte schaduwwerking van bomen aan de oostzijde van het tribunedak
  • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
  • de momenten dat niet kon worden teruggeleverd door een te hoge netspanning en een kleine storing in augustus 2020
  • circa 0,9% = ca. 575 kWh van het verschil in opbrengst wordt veroorzaakt door de iets hogere kabelverliezen door de grotere opbrengst bij Zon op Robur.

Conclusie

Beide daken functioneren volgens de verwachting. De kabelverliezen zijn naar verwachting onder de maximaal toegestane waarde.