Teken van leven, mei 2021

Zoals bij velen heeft Corona ervoor gezorgd dat we elkaar als bestuur Zon op KEN weinig gezien hebben. Desondanks wordt er wel gecommuniceerd, we bellen, mailen en doen wat met Zoom of Teams, maar dit vervangt niet echt het directe (face-to-face) contact. Daarmee staat in ons geval ook de ontwikkeling min of meer stil, terwijl we best een nieuw dak(je) willen doen. We staan natuurlijk niet helemaal stil, want er is toch altijd wat te doen.

Storingen
Minder leuk waren de storingen, we hadden er 2 dit jaar. Mogelijk heeft u het waargenomen op de app. Op 29 april viel Zon op Robur ‘stil’. Door een storing viel de datavoorziening stil en produceerde de installatie minder dan verwacht. De storing is door de leverancier op dinsdag 4 mei verholpen.
In februari bleek bij een nauwkeurige controle van de werking van Zon op de Groene Hoven door ons technische commissielid Ton Ceelie dat 2 panelen niet bijdroegen aan de output. Na wat duwen en trekken met de leverancier is (zoals we verwachtte) de optimizer vervangen en daarmee deden beide panelen weer mee.

Jaarcijfers 2020
We verwachten binnenkort (begin mei) de conceptcijfers over 2020. Na controle en evt. aanpassingen roepen we de kascommissie bijeen om de resultaten door te nemen en te laten controleren. Op de komende ALV zullen we aan u allen verantwoording afleggen over onze financiële handel & wandel.

Algemene Levenvergadering 2021
De verwachting is de eerstkomende ALV na de zomer zal plaatsvinden. Uiteraard hangt dit af van de Corona regels en beperkingen, maar als velen hebben we goede hoop dat het weer kan.

Hartelijke groet en alle goeds,

Peter Munters, Henk Doorenspleet, Louise Veerbeek en Jacqueline Bergink

Dit bericht is ook via mail gedistribueerd onder de leden