Opbrengsten januari t/m juli 2021

Zon op De Groene Hoven
De opbrengst in de eerste helft van 2021 is 18.609 kWh. Meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen, namelijk 18.547 Wh.
Kabelverliezen 2021: 2,8% tot en met 1ste helft 2021.

Te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 34.570 kWh. Per certificaat is dat 246,932 kWh respectievelijk € 27,73.

Zon op Robur

De opbrengst in de eerste helft van 2021 is 32.077 kWh. Minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen, namelijk 33.236 kWh.
Kabelverliezen 2021: 3,6% tot en met 1ste helft 2021.

Te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 61.382 kWh. Per certificaat is het 269.219 kWh respectievelijk € 30,23.

 

Vergelijking ZonopRobur/ZonopDGH:
In verhouding is de opbrengst van ZonopRobur vanaf de start 12.190 kWh minder dan op basis van het regressiemodel van ZonopDGH mag worden verwacht.
Daarvan komt ca. 2.325 kWh voor rekening van de defecte omvormer in de eerste maanden, zodat ca. 9.865 kWh = ca. 6,5% voor het verschil, t.o.v. Zon op DGH, tussen beide daken overblijft.
Dit verschil kan worden verklaard door:

  • verschil in locatie
  • het tribunedak heeft een andere hellingshoek
  • een lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het tribunedak
  • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
  • ca. 0,8%punt van het verschil in opbrengst wordt veroorzaakt door de iets hogere kabelverliezen t.g.v. de grotere opbrengst bij Zon op Robur.