Postcode regeling een beetje in ere hersteld

Zoals we eerder bericht hebben op deze plaats (zie https://zonopken.nl/blog/2020/05/28/postcode-regeling-wordt-vervangen-maar-niet-voor-ons/) is de postcode regeling sinds het voorjaar van 2021 beëindigd.

Onze projecteren De Groene Hoven en Robur draaien onder deze fiscale regeling. De afschaffing had en heeft geen directe gevolgen voor onze projecten, maar er zit wel een ‘randje’ aan deze beëindiging voor deelnemers aan postcode roos projecten. Er kunnen geen nieuwe leden meer toegelaten worden tot deze projecten. Dat maakt het verkopen van uw participaties niet makkelijk bij bijv. verhuizen of overlijden. Het goede lobby werk van onze koepel: Energie Samen heeft deze zomer het gat ‘gerepareerd’.

Voor meer informatie hierover lees het bericht bij de bron: Energie Samen (https://energiesamen.nu/nieuws/1209/overdracht-participaties-oude-pcr-vanaf-2022-met-terugwerkende-kracht-wel-mogelijk–)