Compensatie hogere gasprijzen door tijdelijke verlaging energiebelasting

Voor 2022 is een verlaging van de energie belasting aangekondigd (-/- 8,4ct/kWh).

Als het belastingplan wordt goedgekeurd is dat een behoorlijk lagere teruggave voor leden. In de ALV van 29 november a.s. wordt dit punt behandeld. Onderstaande informatie van EnergieSamen is helder en zuur.

 

Verlaging energiebelasting op stroom en je postcoderooscoöperatie

Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit is heel zuur voor veel vroege investeerders in duurzame energie en mogelijk financieel problematisch voor veel postcoderooscoöperaties onder de PCR.

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft namelijk recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Die korting wordt dus veel lager dan verwacht. Het kabinet gaat de energiebelasting verlagen ter compensatie van de stijgende energierekeningen door de hoge gasprijs. 

Rond de verlaging van de energiebelasting spelen twee problemen. 

Gewekte verwachtingen

Het eerste probleem is de verwachtingen die gewekt zijn bij leden die geïnvesteerd hebben in PCR-projecten. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen: “Voor onze leden is het heel zuur. Dit zijn pioniers die in hun vrije tijd voor zaaltjes hebben gestaan en een verwachting gepresenteerd hebben aan hun buurtgenoten. Die verwachting was gebaseerd op een wet van de overheid (de wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, 17 september 2019, red). Nu komen deze verwachtingen niet uit. Dat is moeilijk uit te leggen en een deuk in het vertrouwen voor zo’n coöperatie die in de toekomst diezelfde leden nodig heeft voor nieuwe investeringen in zon-, wind- en warmteprojecten.” 

Aan de andere kant verandert er voor de investeerders niets aan hun recht om geen energiebelasting op stroom te betalen. Dat blijft 15 jaar in stand, ook als de energiebelasting op stroom voor anderen weer stijgt. Het is een verandering tussen wat er verwacht werd en wat zich daadwerkelijk voordoet.  

Financiële problemen 

Een tweede probleem is dat voor sommige postcoderooscoöperaties wel degelijk een financieel probleem kan ontstaan. De situatie kan per coöperatie verschillen, afhankelijk van de opzet van de coöperatie, van het project en van de afspraken die met leden gemaakt zijn.  

Wat gaat Energie Samen doen? 

We denken het beste de belangen van onze leden te behartigen door: 

  • onze leden tips mee te geven over hoe het beste hier te communiceren met hun eigen leden; 
  • op zoek te gaan naar een oplossing voor die projecten en coöperaties die echt financieel in de problemen komen omdat ze hun inkomsten afhankelijk gemaakt hebben van de vermeden energiebelasting;
  • te kijken hoe op lange termijn deze ingreep op de energiebelasting slimmer gemaakt kan worden, in het algemeen belang én in het belang van onze leden. Wij zijn voor het verlagen van de energierekening van families met energiearmoede, maar deze ingreep in de energiebelasting is een te grof instrument. 

Lobby tegen besluit niet zinvol 

Rond de energiebelasting zelf spelen belangen die vele malen groter zijn dan de ons deelbelang, dus we verwachten geen enkel effect van een lobby om dit besluit terug te draaien. We snappen ook dat in deze uitzonderlijke situatie de overheid tot deze ingreep overgaat, alhoewel we denken dat dit wel slimmer gekund had. De onvoorspelbaarheid van de energiebelasting was één van de redenen om van de opvolger, SCE een subsidieregeling te maken, daar hebben eenmaal toegekende projecten 15 jaar lang zekerheid. 

Jouw belangenbehartiger

Zie ook: