Opbrengsten jan. t/m sept. 2021

Beide zonnedaken functioneren zoals verwacht. Vergeleken met de zoninstraling Deelen is de tendens gelijk. Voor Zon op De Groene Hoven iets méér en voor Zon op Robur iets minder dan verwacht. De opbrengsten zijn dit jaar lager dan de afgelopen twee topjaren.

Zon op De Groene Hoven
De opbrengst tot en met september 2021 is 30.247 kWh. Iets meer dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen: 30.168 kWh. De kabelverliezen 2021 zijn 2,8% tot en met september 2021.

De te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 33.344 kWh. Per certificaat is dat 238,169 kWh en € 26,74.

 

Zon op Robur:

De opbrengst tot en met september 2021 is 52.263 kWh. Minder dan verwacht op basis van de zoninstraling Deelen: 52.797 kWh. De kabelverliezen voor 2021 zijn 3,6% tot en met september 2021.
De te verwachten jaaropbrengst voor 2021 is 57.526 kWh. Per certificaat is dat 252,309 kWh en € 28,33.

 

Vergelijking ZonopRobur / ZonopDGH:
In verhouding is de opbrengst van Zon op Robur vanaf de start 13.787 kWh minder dan op basis van het  regressiemodel van ZonopDGH mag worden verwacht. Circa 2.325 kWh hiervan komt voor rekening van de defecte omvormer in de eerste maanden.

De overige 11.462 kWh (= ca. 6,6% voor het verschil t.o.v. Zon op DGH) kan worden verklaard door:

  • verschil in locatie
  • de hellingshoek van het tribunedak en lichte schaduwwerking aan de oostzijde van het dak
  • onnauwkeurigheid van het regressiemodel
  • iets hogere kabelverliezen als gevolg van de grotere opbrengst bij Zon op Robur.

Conclusie:

Beide daken functioneren volgens de verwachting. De kabelverliezen zijn naar verwachting minder dan de maximaal toegestane waarde.

Wel zijn in de eerste helft van 2021 twee storingen geconstateerd bij vier panelen van Zon op DGH. Hierover is intensief contact met Hollander Techniek. Twee optimizers t.b.v. 4 panelen zijn onder garantie vervangen.