ALV Zon op K&N van 29 november goed verlopen

Maandag 29 november heeft de online ALV van onze Coöperatie plaatsgevonden. Voor het eerst digitaal.

Met ruim 20 deelnemers en acht machtigingen konden we geldige stemmingen houden over:

  • benoeming van twee nieuwe bestuursleden, Gertjan en Robbert Jan
  • herbenoeming van drie bestuursleden, Peter, Jacqueline en Henk
  • benoeming van nieuwe leden voor de technische commissie (Robbert Jan) en kascommissie (Jos Floor)
  • afsluiting en decharge bestuur voor de Jaarrekening 2020
  • instemming met de Begroting 2022


Hier vind u de presentatie die het bestuur aan de aanwezige leden heeft gepresenteerd.

Het bestuur dankt de aanwezigen van harte voor hun participatie en discussie. Natuurlijk ook dank aan de leden die bij afwezigheid een collega lid hebben gemachtigd, zodat de stemmingen het quorum makkelijk haalde!

Ook dank aan alle leden voor hun aanbod om mee te denken in commissies en projecten!