Update zomer 2022

Tijd voor een update, want er is genoeg te melden! Eigenlijk hadden we dit al veel eerder willen doen, maar helaas lukte dit niet.

Iedereen wordt geraakt door de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Wat betekent dat concreet voor onze coöperatie? De energieprijzen zijn gestegen, de energiebelasting ging omlaag. Daarover hieronder meer onder een apart kopje “financiën”.

Onze administratie verhuisde, wat ook impact heeft op de teruggave van de energiebelasting. We zijn (nog) niet tevreden met het resultaat, maar vertrouwen op een goede afloop. Onze administratiepartner Econobis laat weten er alles aan te doen om eventuele laatste fouten op te lossen. In juni zijn de laatste gegevens richting onze energieleveranciers gestuurd, die ook zelf een controle doen alvorens de leden hun energiebelasting te retourneren. Dat is ook de reden dat u later dan voorheen een teruggave kunt verwachten. Binnenkort ontvangt u een mail over het inloggen in deze nieuwe administratie.

Tot slot: de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ons ook. Deze wet beoogt de kwaliteit van bestuur te verbeteren. Voor ons bestuur was dit aanleiding om voortaan onze bestuursverslagen met u te delen. U zult deze per mail gaan ontvangen.

Financiën

Energieprijzen omhoog, energiebelasting omlaag. Wat betekent dat? De opbrengst van het afgelopen jaar is voorlopig het laatste dat de prognoses redelijk volgt. Onze regering heeft voor dit lopende jaar besloten de energiebelasting fors te verlagen om iedereen te hulp te schieten. Met als effect dat juist de mensen die al hun beste beentje voor zetten een sigaar uit eigen doos krijgen. Daar kunnen we van alles van vinden, maar lees vooral hier wat namens ons door Energie Samen / Zon op Nederland is onderhandeld over dit voor onze leden nadelige besluit.

In onderstaande tabellen is af te lezen welke teruggave over 2021 kan worden verwacht. Ook staat er naast berekend (in grijs) wat dezelfde kWh-opbrengst in 2022 zou opleveren met de nieuwe belastingteruggave. Lees vooral onder de tabellen door, want er gloort enige compensatie.

tabel 1 Opbrengst certificaten Groene Hoven 2021 (en ter indicatie een vergelijk o.b.v. nieuwe tarieven 2022)
tabel 2 Opbrengst certificaten Robur 2021 (en ter indicatie een vergelijk o.b.v. nieuwe tarieven 2022)

Naast deze opbrengst weet u dat onze penningmeester elke paar jaar een bedrag kan uitkeren uit de opbrengsten van onze verkochte stroom. Dat de energieprijzen stijgen betekent óók dat die opbrengst stijgt. Hoeveel dat precies is moeten we afwachten, maar de kWh-prijs is bijna verdrievoudigd. Binnenkort willen wij een voorzichtige schatting maken wat de effecten per saldo betekenen voor de terugverdientijd van onze certificaten.

Hiermee eindigen we deze update. Heeft u nog vragen, stuur deze dan naar info@zonopken.nl. Mocht een vraag vaker voorkomen, dan besteden we er ook hier aandacht aan.

Voor nu, een fijne zomer!