Rekenhulp en tabel waardebepaling certificaten

Zoals op de ALV van 21 november 2022 is toegezegd publiceren we 1) een tabel met de waarde van een certificaat DGH en Robur op 1 januari van 2016 tot en met 1 januari 2034 en 2) een rekenhulp
om de waarde van uw certificaten te bepalen op een willekeurige datum.

De 1 januari-waarde van uw certificaten zijn relevant bij de aangifte Inkomstenbelasting voor het betreffende jaar. De rekenhulp kan nuttig zijn bij de aan-/verkoop van panelen om een indicatie te hebben van de waarde van de certificaten op de transactiedatum.

Tot ruim een jaar geleden werd deze functionaliteit aangeboden door Zon Op Nederland. Met het opgaan van Zon op Nederland in Energie Samen is die handige functie verdwenen. Wij denken dat met deze tabel en de rekenhulp u over dezelfde functionaliteit beschikt.

De tabel met de certificaatwaarde op 1 januari kunt u hier downloaden.
Het Excel spreadsheet met daarin de rekenhulp kunt u hier downloaden en gebruiken als elk ander Excel spreadsheet.
Een beknopte handleiding vind u hier.